Документи

 1. свідоцтво про народження дитини (копія)
 2. угода
 3. заява
 4. медична довідка про епідеміологічне оточення.

Оформлення документів

 1. Для оформлення дитини у ППШ «Горішок» потрібна копія свідоцтва про народження
 2. дитини, угода, заява.
 3. Перед тим, як розпочати оформлення документів дитини, ознайомтеся із змістом угод та заяви.
 4. Якщо дитина буде займатися два рази на тиждень, вам потрібна угода в якій у пункті 2.3 відзначено вісім занять одного місяця. Якщо дитина буде відвідувати заклад один раз на тиждень, оберіть угоду, де у пункті 2.3 відзначено чотири заняття одного місяця.
 5. Видрукуйте потрібну вам угоду.
 6. Номер угоди не вказуєте. Нумерацію здійснює діловод школи.
 7. Дату оформлення угоди ставити у день заповнення (Наприклад: 29 серпня 2022.)
 8. Прізвище дитини, особи, яка здійснює оформлення документів записувати у родовому відмінку.
 9. У пункті 2.2. оплату за навчання записувати цифрами та прописом. Для дітей з дворазовим навчанням оплата становить в місяць 1400 грн. Для дітей з одноразовим навчанням – 1200 грн.
 10. Пункт 3.4 слід представляти у такій редакції: Термін дії угоди з “ 01” вересня 2022 р. по “31” травня 2023 р. Якщо дитина приходить на навчання серед року, початок дії угоди з моменту приходу на заняття.
 11. Після заповнення даних про місце проживання дитини, не забудьте поставити підпис батька або мами, які оформляли документи.
 12. Заповнену угоду, заяву, копію свідоцтва про народження дитини,медичну епідемдовідку потрібно принести у школу на перше заняття і віддати вчителю-наставнику.
   

Заява

Угода